Het weer in het Rensenpark

29

Creatief concept

De gemeente Emmen is eigenaar van het Rensenpark. Het college heeft eind 2016 een besluit genomen over de toekomst van het gebied. Het wordt een creatief park waar steeds wat nieuws te beleven is. Een creatieve broedplaats rond kunst, cultuur en innovatie. Waar ervaren, ontmoeten en meedoen centraal staat. Zowel kleine als grote initiatieven kunnen hier een plekje krijgen. Er komen professionele en inspirerende ruimtes voor creatieve ontwikkelingen. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden voor creatieve ideeën van bedrijfsleven, onderwijs, particulieren en instanties uit Emmen en daarbuiten. Voor ‘maak en doe-plekken’, voor showcases van techniek of tijdelijke exposities door musea uit het land.

Spelregels

Bij de toekomstplannen houden we rekening met de spelregels die in 2016 in het inspiratie- en ontwikkelkader zijn vastgelegd. En met het concept van het creatieve park. Duurzaamheid en het behoud van de parkachtige omgeving zijn belangrijke uitgangspunten. Verder geldt:

Meer weten?

Wil je meer weten over de ideeën voor het Rensenpark? Bekijk dan het filmpje met uitleg.