Het weer in het Rensenpark 20 jaar geleden

21

De bloeitijd

Jaap en Aleid begonnen in september 1970 met de reorganisatie van het park. Hoofddoelen werden educatie en een nieuwe indeling van het park in werelddelen. Er kwam een Afrikaans, een Amerikaans, een Aziatisch en een Europees gebied met elk een eigen gebouw. De herindeling nam jaren in beslag. Na de eerste verbouwingsronde was op 31 mei 1971 de heropening. In het eerste jaar kwamen er 325.000 bezoekers. Reden genoeg om op de ingeslagen weg voort te gaan, mede met financiële steun vanuit de overheid. Het plan van de indeling in werelddelen was in 1995 klaar. Het grootste project was het Biochron, een groots opgezet museum over de geschiedenis van leven op aarde. Door alle vernieuwingen steeg het aantal bezoekers sterk. In 1996 nam het echtpaar Rensen afscheid als directie van het Noorder Dierenpark. Henk Hiddingh volgde hen op als directeur.