Het weer in het Rensenpark 20 jaar geleden

21

Verplaatsing dierentuin en opening Rensenpark

In december 2008 ging de gemeenteraad van Emmen akkoord met de herontwikkeling van het centrumgebied van Emmen, inclusief verplaatsing van het Noorder Dierenpark. De uiteindelijke plannen omvatten een 22 hectare groot terrein aan de Noordbargeres. De bouw van het nieuwe park begon in november 2013 en Wildlands Adventure Zoo opende in maart 2016 officieel de deuren. De oude dierentuin aan de Hoofdstraat sloot op 31 december 2015. Op 18 juni 2016 heropende Aleid Rensen het oude dierenpark dat sinds februari 2018 de naam Rensenpark kreeg: een eerbetoon aan Jaap en Aleid Rensen die zo veel voor het park hebben betekend.