Het weer in het Rensenpark

29

Kwaliteitsboek

Architectenbureau Powerhouse Company heeft samen met Lap Landscape & Urban Design gewerkt aan een kwaliteitsboek voor het Rensenpark. In dit kwaliteitsboek staat welke uitstraling het gebied moet krijgen als het gaat om architectuur en inrichting. Bijzondere architectuur en duurzaamheid zijn hierbij belangrijk. Het kwaliteitsboek geeft richting aan architecten of projectontwikkelaars die in de toekomst iets in het park willen ondernemen. Ook voor de gemeente is het een belangrijk document bijvoorbeeld als het gaat om de herinrichting van het openbaar gebied zoals het pad rond de savanne en de toegang van de markt naar het park. Daarvoor is de Ontwerpvisie openbare ruimte opgesteld. Deze visie is getoetst aan het kwaliteitsboek.