Het weer in het Rensenpark

29

17 mei 2019

Podiumvoorziening in het Rensenpark?

Er is veel vraag naar een laagdrempelige podiumvoorziening in Emmen. Een plek voor muziek, zang, dans, dichtkunst, lezingen, cinema en theater en een ruimte waar groepen kunnen oefenen of optreden. De afgelopen periode hebben twee organisaties zich bij ons gemeld met een plan voor zo’n soort voorziening. De ene organisatie ziet mogelijkheden voor een cultuurhuis in de voormalige olifantenstal. De andere initiatiefnemer heeft plannen voor een podium in de kelders van het Afrikahuis.

Plannen verder uitwerken

De gemeente staat positief tegenover een podiumvoorziening in Emmen en wil beide initiatiefnemers daarom de gelegenheid geven hun plannen verder uit te werken. Natuurlijk het nog lang niet zeker of een of beide plannen doorgaan. Dit hangt namelijk af van veel verschillende dingen.  Zo moeten de initiatiefnemers fondsen werven en moeten de gebouwen aangepast worden. Ook moet het plan passen in de omgeving en bij het woongenot van de omwonenden. Dit laatste punt telt erg zwaar. De gemeente verleent alleen medewerking aan een of beide plannen als de hinder voor de omgeving beperkt blijft en past binnen wet- en regelgeving. Ook de aan- en afvoer van bezoekers is een belangrijk aandachtspunt.

Nog veel onderzoek en uitwerking nodig

Er is dus nog veel onderzoek en uitwerking nodig voordat we iets over de haalbaarheid van een of beide plannen kunnen zeggen. En natuurlijk moeten de  initiatiefnemers de financiering ook nog rond krijgen. Mocht dat allemaal positief uitpakken, is ook nog een planologische procedure nodig om het gebruik van een of beide gebouwen voor dit initiatief te laten passen in het bestemmingsplan.