Het weer in het Rensenpark

29

Privacy

U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (de AVG). Dit is een Europese verordening waarin is geregeld hoe we met persoonsgegevens omgaan. Ook in andere wetten, zoals bijvoorbeeld de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer, is dit geregeld.

Waarom verwerkt de gemeente mijn gegevens?

De gemeente heeft voor deze website uw persoonsgegevens nodig voor:

De manier waarop de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens staat in de ‘Regeling bescherming persoonsgegevens gemeente Emmen’. Deze regeling is een uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierin staan onder meer regels over datalekken, cameratoezicht en het toezicht op de naleving van de privacyregelgeving. Naast de regeling heeft de gemeente een register met daarin alle verwerkingen van persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerkt de gemeente?

Welke gegevens verwerkt de gemeente? Hoe krijgt de gemeente mijn gegevens? Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? Als u gebruik wilt maken van diensten van het Rensenpark, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op de website of telefonisch. Dit zijn:

Hoe lang bewaart de gemeente mijn gegevens?

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor het verzenden van de nieuwsbrief bewaren wij uw gegevens net zo lang als u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich ten alle tijden voor deze nieuwsbrief afmelden via de uitschrijflink onder aan de nieuwsbrief. De gegevens om contact met u op te nemen bewaren we maximaal één jaar.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Wat zijn de voorwaarden om uw gegevens te delen? Wie krijgt uw gegevens? Gemeente Emmen verstrekt uw gegevens alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van uw vraag. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Hoe worden uw gegevens beveiligd? Wat is een datalek? Wat moet ik doen bij een datalek? Wij hebben goede beveiliging van de persoonsgegevens die de gemeente gebruikt. Zo zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Daarbij kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek en passen wij onze beveiliging daar op aan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en komen overeen met de gemeentelijke beveiligingsnormen volgens de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Toch kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor persoonsgegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek. Ontdekken wij een datalek? Dan is onze eerste zorg om het lek te dichten. Ook gaan wij na welke gegevens precies gelekt zijn en of de betreffende persoon of personen mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de betreffende persoon of personen geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de betreffende persoon of personen en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via gemeente@emmen.nl (link stuurt een e-mail) of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 0591.

Wat zijn uw privacyrechten?

Welke rechten heeft u? Wat houden deze rechten in? Hoe kan u gebruik maken van uw rechten? Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. Deze rechten zijn:

Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen. Richt uw verzoek aan:

Gemeente Emmen
College van burgemeester en wethouders
Postbus 30.001
7800RA Emmen

Gebruikt de gemeente ook cookies voor deze website?

Wat zijn cookies? Welke cookies gebruikt de gemeente? Wat doet de gemeente met cookies? Gemeente Emmen gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens van kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over hoe de gemeente omgaat met uw privacy? Stel dan uw vraag via gemeente@emmen.nl (link stuurt een e-mail). Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.